Làm thế nào để chặn một người dùng có hành động xấu trong Trò Chuyện Trực Tuyến?

Được bảo trợ bởi Zendesk